Социјална искљученост

Према самопроцени особа са инвалидитетом (или њихових укућана у случајевима лица са интелектуалним сметњама), њихово учешће у друштву је веома ограничено. Већина особа са инвалидитетом (52,5%) не партиципира у друштву. Они су или сасвим усамљени или су им комуникације ограничене на долазак пријатеља. Само мање од 1/3 испитаника изјављује да су »активни« и да »учествују« у друштву. Нешто већи степен комуницирања, партиципације и активности имају особе са сензорним инвалидитетом (64%), док највећи степен усамљености и изолованости имају особе са вишеструким оштећењима и ограничењима (71,3%). Особе са инвалидитетом највише партиципирају у својим удружењима.

 Социјална искљученост
Социјална искљученост