Доступност сервиса и услуга

Један од елемената за оцену сиромаштва, који је посебно значајан када су у питању особе са инвалидитетом, је доступност услуга.

Од свих наведених сервиса или услуга само једна четвртина је, по оцени испитаника, за њих више доступна него недоступна:

 • Лекар опште праксе (44,7),
 • Материјална накнада за помоћ и негу другог лица (28,2),
 • Специјалистички прегледи (24,3)

Ранг листа процента потпуне недоступности услуга, указује на кључне препреке које онемогућавају задовољавање потреба особа са инвалидитетом:

 • Асистенција другог лица (62,1)
 • Плаћени радни ангажман (запошљавање) (57,3)
 • Утицај на одлуке које се тичу особа са инвалидитетом (52,4)
 • Учешће у друштвеној заједници (42,7)
 • Забава и разонода (33,0)
 • Професионална рехабилитација (32,0)
 • Саветодавна помоћ (29,1)
 • Одговарајућа помагала (28,2)

Оваква ранг листа означава нови тренд у очекивањима и захтевима особа са инвалидитетом. Дакле, највише им недостају једнаке могућности за пуну партиципацију у друштву и услови за »самосталан живот«. То су, пре свега, »персонална асистенција«, плаћени посао, утицај на одлуке које се тичу особа са инвалидитетом и, уопште, учешће у друштвеној заједници.

 Учешће у друштвеној заједници
Учешће у друштвеној заједници