Образовна структура

Образовна структура испитаника је следећа:

  • 23,3% без школе
  • 7,8% прекинули основно школовање
  • 20,4% основно образовање
  • 38,8% средње образовање
  • 4,8% више и високо образовање

То значи да је скоро свака четврта особа са инвалидитетом без школе, да скоро сваки десети не заврши ни основну школу, а да сваки двадесети има само основну школу. Свеукупно, више од половине, односно 51,5% особе са инвалидитетом је или без школе или само са основним образовањем, што указује на веома забрињавајућу, готово алармантну, ситуацију у погледу школовања особа са инвалидитетом.

Постоји значајна разлика у «образовним капацитетима» између појединих «категорија» особа са инвалидитетом. Најповољнију образовну структуру имају особе са сензорним оштећењима (52% са средњим образовањем) и међу њима нема ниједног који није ишао у школу. Код особа са телесним инвалидитетом је удео нешколованих (15,6%) значајно мањи него код особа са менталним потешкоћама (41,7%) и вишеструким инвалидитетом (57,1%).

 Баријере за образовање
Баријере за образовање