Основни подаци о инвалидности у Републици Србији

Центар за проучавање демократских алтернатива из Београда и Handicap International спровели су истраживање у 12 општина Србије (били су обухваћени Београд, Војводина и централна Србија без Космета) током 2000. и 2001. године и дошли до податка да 6,4% популације у Србији живи са неким обликом инвалидности. Ово истраживање је изоставило децу млађу од 14 година и особе старије од 75 година па се претпоставља се да је број особа са инвалидитетом у Србији далеко већи. У складу са наведеном препоруком СЗО, процењује се да у нашој земљи живи око 800.000 особа са инвалидитетом.

Центар за самостални живот инвалида Србије је 2004. године урадио истраживачку студију “Специфичности сиромаштва особа са инвалидитетом” као део пројекта за праћење имплементације Стратегије за смањење сиромаштва у Србији на подручју 3 општине Србије (Смедерево, Јагодина и Лесковац) које је обухватило укупно 108 особа са инвалидитетом различитих категорија. Истраживање је финансирала британска невладина организација Oxfam. Налази истраживања указују да су особе са инвалидитетом једна од најсиромашнијих група међу сиромашним грађанима у Србији, односно да је у популацији особа са инвалидитетом проценат сиромашних 3 пута већи него код осталих становника и премашује проценат од 60%.

 "Brail" писмо за слепе
"Brail" писмо за слепе