Додатни трошкови инвалидности

Мада је одавно познато да постоје додатни трошкови који су узроковани искључиво стањем инвалидности, до сада код нас није било значајних покушаја да се ови трошкови идентификују и утврди њихова природа и вредност. Већ поменуто истраживање Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије учинило је покушај у том правцу, а као специфичне трошкове за задовољавање личних потреба, особе са инвалидитетом, између осталог, навеле су и следеће:

 • Трошкови посебног режима исхране,
 • Специфичне потребе у одржавању личне хиигијене и санитарни и санитетски материјал,
 • Трошкови лечења (куповина лекова)
 • Помоћ и нега у кући
 • Персонална асистенција/ асистенција друге особе,
 • Набавка и доплата ортопедских помагала и сервисирање ортопедских помагала,
 • Трошкови посебног превоза,
 • Повећани трошкови комуникација

Специфични трошкови у домаћинству (породици) су:

 • Пропуштена зарада због ангажовања у неговању члана породице са инвалидитетом,
 • Трошкови адаптације стамбеног простора (улазних рампи, купатила, лежаја)
 • Повећана потрошња енергената (пре свега електричне енергије), воде и других средстава за одржавање хигијене

 Рехабилитација и медицински програми