Савет за особе са инвалидитетом

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом je 2005. године је предложило Влади Републике Србије да одлуком формира Савет за особе са инвалидитетом на основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади Републике Србије (,,Службени гласник Републике Србије’’, бр. 55/05 и 71/05- исправка).

Формирање Савета за особе са инвалидитетом као стручног и саветодавног тела Владе Републике Србије од великог је значаја за разматрање питања друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом и покретање иницијатива за:

 • координацију са надлежним државним органима у поступку доношења прописа;
 • спровођење законских и других прописа о заштити особа са инвалидитетом;
 • усвајање међународних аката из области заштите особа са инвалидитетом;
 • успостављање и остваривање сарадње са владиним и невладиним међународним организацијама које се баве заштитом особа са инвалидитетом.

Задаци Савета за особе са инвалидитетом су:

 • да иницира мере за усклађивање политике Владе РС у областима које се односе на особе са инвалидитетом;
 • да иницира усвајање мера за изграђивање целовите и кохерентне политике према особама са инвалидитетом;
 • да дефинише препоруке за остваривање важних социјалних индикатора у области бриге о особама са инвалидитетом који су предуслов за ЕИ;
 • да предлаже политике остваривања права особа са инвалидитетом у складу са међународном Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом;
 • да анализира ефекте предузетих мера надлежних органа по особе са инвалидитетом;
 • да прати остваривање и штити права особа са инвалидитетом у нашој земљи,
 • те да разматра и друга питања везана за побољшање положаја и остваривања права особа са инвалидитетом у нашем друштву.